Hopp til innholdet

Vannbåren varme

Snakk med oss om du planlegger vannbårent varmeanlegg eller ønsker hjelp med valg av varmekilder. Vi veileder gjerne og viser deg hvilke valgmuligheter du har.

Vannbårne varmesystemer

Omtrent halvparten av alle nye hus bygges nå med vannbårne varmesystemer. Vannbåren varme er sentralvarmesystemer som bruker oppvarmet vann for å varme opp boligen/bygget, enten gjennom radiatorer eller varmerør i gulvet. I nye bygg er det mest vanlig å benytte varmerør i gulvet til oppvarming mens det i eldre bygg er mest vanlig med radiatorer.

Økonomisk gunstig

Den store fordelen med et vannbårent system er at vannet kan varmes opp av flere ulike energikilder. På den måten kan du skifte mellom den energikilden som til enhver tid er billigst og ikke måtte binde deg til bruk av strøm, som er ventet å stige i pris i tillegg til å være ugunstig for klimaet. Til tross for at installasjonskostnadene med et vannbårent varmeanlegg er høyere enn for eksempel elektriske panelovner, vil de totale utgiftene i anleggets levetid ofte bli lavere. Fordi temperaturen på vannet ved vannbåren gulvvarme er lav, vil klimavennlige varmekilder so varmepumpe, solvarme og liknende være mer effektive.

Sunt inneklima og økt komfort

Gulvvarme gir en behagelig varme og ekstra komfort ved at den gir jevn temperatur. Med gulvvarme kan du med fordel skru ned temperaturen et par grader enn ved tradisjonell oppvarming, uten at rommet oppleves som kjøligere. Spesielt gunstig er det med vannbåren gulvvarme for deg som har små barn som ofte oppholder seg mye på gulvet. Vannbåren varme gir ikke bare god komfort, men gir også generelt sunnere inneklima fordi det hindrer transport av støv. Derfor anbefaler Norges Astma og Allergiforbund vannbåren varme.