Hopp til innholdet

Tips & Råd

Kjære kunde! Som rørleggere er det flere spesielle oppgaver, problemer, som ” går igjen” i vårt daglige virke og som kanskje er ting vi også kan hjelpe DEM med.

Sus i boligens røropplegg kan tyde på en lekkasje ett eller annet sted, i huset (f.eks. i klosettett ) eller i ”innlegget” (mellom hus og hovedvannledning).

Hovedvannledningen er kommune/vannverkets ansvar – innlegget er huseiers.

Ved å montere et selvrensende vannfilter fjernes de groveste urenheter samtidig som slitasje på montert utstyr reduseres vesentlig
Det finnes i dag en mengde sanitær- og baderomsprodukter som gjør det lettere å betjene / bruke de forskjellige baderomsfunksjoner. Nikkelallergi kan enkelt unngås når det gjelder kraner og blandere!
Trykket i de kommunale vannledninger kan variere meget, alt etter hvor man bor og tidspunkt på døgnet. For høyt trykk sliter sterkt på husets VVS – installasjoner og levetiden på reduseres og levetiden på disse reduseres. Lekkasjer oppstår oftere.

Løses enkelt enkelt ved å montere inn en reduksjonsventil.

Brukes som regel sjelden, men når man først har behov for å stenge vannet så virker den kanskje ikke ( satt seg fast ) eller ikke stenger helt.

Den SKAL VÆRE I ORDEN! En ny hurtiglukkende ventil løser problemet!

Tips

Merk hovedstoppekranen tydelig å påse at alle familiemedlemmer vet hvor den er og kan bruke den om det oppstår en vannlekkasje.

Oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og beredere på kjøkken er en stor lekkasjeårsak. Derfor bør alltid vanntilførselen til oppvask- og vaskemaskiner stenges etter bruk. Avstengningskran bør være lett tilgjengelig f.eks på kjøkkenarmaturerslik at den kan åpnes og stenges ved bruk. De fleste oppvaskmaskiner i dag har innebygget slangebruddventil, vaskemaskiner derimot har sjeldent dette. Det bør derfor monteres slangebruddventil i de tilfellerder dette ikke følger med maskinen. En annen løsning er elektronisk lekkasjevarslere med fuktsensorer. Denne varsleren stenger av vanntilførselen ved hjelp av magnetventil som f.eks monteres inne i kjøkkenbenken eller ved hovedkranen. Ved unormal høy fuktighet gis det beskjed til en styringssentral som stenger magnetventilen.
Badet blir stadig et viktigere rom for folk flest og bruksendringer gir flere vannskader. Det er ikke å ta for hardt i ved å anslå at bruken av boligens bad er tidoblet siden 1960 tallet. Mer aktivitet og innendørs klestørking belaster våtrommene ytterligere. Konsekvensen er at fliser, fuger og støpte gulv over gulvmembranen er mer eller mindre kontinuerlig fuktige. Dette medfører at vann- og fuktbelastningen på våtrommene blir svært stor, og det blir heller ikke tid til nødvendige opptørkingsperioder. Mange har fjernet dusjkabinett og badekar, og dusjer direkte på gulv og vegger. Det er derfor svært viktig at gulv og vegger er tette. Bruk derfor alltid fagfolk ved rehabilitering. Det er også viktig at sluk og avløp gir vannet mulighet for å renne ut. Sørg derfor at sluk og vannlåser rengjøres minst 2 ganger pr år. Klær, håndklær og lignende må ikke ligge slik at man kan tette avløp og sluk, dette gjelder spesielt vaskerommet. Tamponger og bind må ikke kastes i toalettet. Det er bare selve toalettet som kan tette seg, men også avløpsrøret videre. Kostbare reparasjoner kan bli resultatet.
Kalde vintre kan medføre frostskader på vannrør og varmeanlegg. Det kan bli veldig dyrt å spare! Hold alle rom varme nok, enten du er hjemme eller borte. Minimum 10 grader i boligareal, over 3 grader i kjeller. Husk å stenge ventilasjonsluker der hvor vannledninger er utsatt for trekk. Å isolere vann- og avløpsledninger i kalde rom eller i kjeller kan også være en god ide. Husk også på å ikke slå av radiatorer helt på rom der vinduer står åpne, f.eks soverom. Dersom uhellet er ute, steng hovedkranen. Heving av romtemperaturen er ofte den enkleste metoden for å tine frosne rør. Etter opptining åpnes hovedkranen forsiktig mens rørene kontrolleres for eventuelle lekkasjer. Hårføner og vifteovn kan brukes ved å rette luftstrømmen mot rørene. Konsentrert oppvarming må skje under tilsyn! Husk brannfaren i rotete og støvete rom, og at bruk av åpen flamme som f.eks propanbrenner ikke er tillatt. NB: Husk å stenge hage- / utekran ”før kulda setter inn”.
Når en bygger eller gjør om vanninstallasjoner må det tas hensyn til at installasjonene skal være enkle å vedlikeholde. Videre at lekkasjer skal kunne oppdages raskt og ikke medføre store skader. Det er et krav som stilles i forskriftene til Plan- og Bygningsloven. Et alternativ til åpne installsjoner, er et
” Rør i Rør” system. ” Rør i Rør” systemet er et vannledningssystem som består av et vannførende plastrør som ligger inne i et varerør. Vann fra en eventuell lekkasje på innerrøret vil ledes ut gjennom varerøret. Innerøret er utskiftbart og må det skiftes kan et nytt rør trekkes inn i varerøret. Dette systemet gir en god sikkerhet mot vannskader, og gir muligheter for enkle reparasjoner dersom uhellet er ute.